Personuppgiftsinformation

Så skyddar vi dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU förordning som började gälla i hela EU den 25:e maj 2018. De nya bestämmelserna ersätter Personuppgiftslagen (Pu) och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna ingå och fullgöra det avtal vi har med dig som kund.

Du kan begära att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter och godkännanden och kan begära rättning och radering av personuppgifter.

Information om vilka personuppgifter som samlas in och sparas ges i samband med att du som kund skriver på avtal.

Om du önskar att få reda på vilka uppgifter som vi sparar på just dig och/eller vill du att vi ska ta bort alla dina personuppgifter som vi hanterar! – kontakta då oss .

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är Dreamofgoal – prestationsutveckling för individer och grupper.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Dreamofgoal behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dreamofgoal hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn eller organisationens namn, postadress och e-postadress samt mobilnummer samt de uppgifter som krävs för att kunna ingå och fullfölja det avtal som vi har med dig som kund.

Överföring av uppgifter

Inga uppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Personuppgifter överförs inte till land utanför EU/EES.

Lagring av uppgifter

Dina personuppgifter och journalanteckningar kommer att sparas under avtalstiden samt två ytterligare år för att säkerställa dokumentation och eventuell återkoppling samt eventuellt förnyat uppdrag som bygger på tidigare genomfört arbete. Grundläggande kunduppgifter för att fakturering ska kunna göras kommer sparas i vårt kundregister.

Dina rättigheter

  • Du kan begära att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål.
  • Du kan ändra vissa av dina uppgifter och godkännanden
  • Du kan begära rättning och radering av personuppgifter

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Denna informationstext uppdaterades senast den 14 januari 2019 och kan komma att ändras.