Om mig

Specialområden inom idrottspsykologin
Prestationsutveckling för såväl individuella idrottsutövare som lagidrottare.
Utveckling av mentala färdigheter t ex självförtroende och målsättningsarbete.
Motivation och förändringsarbete.
Karriärövergång från junior till senior.
Stresshantering samt hälsopsykologiska faktorers relation till välbefinnande och prestation.
KBT och idrott

Tidigare arbete med idrottspsykologisk tillämpning
Arbetat med lag och individuella idrottare på tävlings- och elitnivå sedan 2005 bland annat inom idrotterna friidrott, fotboll, pingis, tennis, golf, bangolf, simning, bandy
Kopplad till Riksidrottsförbundets resursteam av idrottspsykologiska rådgivare.
Samarbetar med ett antal olika föreningar/organisationer och individuella idrottare i framförallt Småland och södra Sverige. Uppdrag från bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och Smålandsidrotten.

Undervisar sedan 2003 på idrottsgymnasium inom ämnesområden som psykologi, idrottspsykologi och specialidrott. Arbetar även sedan 2008 på Linnéuniversitetet som adjunkt på institutionen för idrottsvetenskap undervisar på olika utbildningar/kurser med koppling till idrottspsykologi/prestationspsykologi t ex Polisutbildningen och programmet för Coaching och Sport Management.

Formell utbildning
Ettårig utbildning i KBT
Fil. Mag. i idrottsvetenskap
Idrottslärarutbildning (GIH, Örebro)
Fil. Kand. i Folkhälsovetenskap
Psykologi 60p, (1-20p med inriktning mot kognitiv psykologi, 21-60p (med inriktning mot arbetslivets psykologi)
ACT- utbildning genom Riksidrottsförbundet
Tillämpad mental träning på Örebro universitet
MRK, steg 1-3 (Edvisor AB)
Ackrediterad av RF för IPS-profilen
Certifierad Life Kinetik trainer