Om mig

Specialområden inom idrottspsykologin
Prestationsutveckling för såväl individuella idrottsutövare som lagidrottare.
Utveckling av mentala färdigheter t ex självförtroende och målsättningsarbete.
Motivation och förändringsarbete.
Karriärövergång från junior till senior.
Stresshantering samt hälsopsykologiska faktorers relation till välbefinnande och prestation.
KBT och idrott

Tidigare arbete med idrottspsykologisk tillämpning
Arbetat med lag och individuella idrottare på tävlings- och elitnivå sedan 2005 bland annat inom idrotterna friidrott, fotboll, pingis, tennis, golf, bangolf, simning, bandy
Kopplad till Riksidrottsförbundets resursteam av idrottspsykologiska rådgivare.
Samarbetar med ett antal olika föreningar/organisationer och individuella idrottare i framförallt Småland och södra Sverige. Uppdrag från bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och Smålandsidrotten.

Undervisar sedan 2003 på idrottsgymnasium inom ämnesområden som psykologi, idrottspsykologi och specialidrott. Arbetar även sedan 2008 på Linnéuniversitetet som adjunkt på institutionen för idrottsvetenskap undervisar på olika utbildningar/kurser med koppling till idrottspsykologi/prestationspsykologi t ex Polisutbildningen och programmet för Coaching och Sport Management.

Formell utbildning
Ettårig utbildning i KBT
Fil. Mag. i idrottsvetenskap
Idrottslärarutbildning (GIH, Örebro)
Fil. Kand. i Folkhälsovetenskap
Psykologi 60p, (1-20p med inriktning mot kognitiv psykologi, 21-60p (med inriktning mot arbetslivets psykologi)
ACT- utbildning genom Riksidrottsförbundet
Tillämpad mental träning på Örebro universitet
MRK, steg 1-3 (Edvisor AB)
Ackrediterad av RF för IPS-profilen
Certifierad Life Kinetik trainer

 

Senaste Nytt

2018-10-12
Stor satsning på idrottspsykologin i Växjö! Jag har tillsammans med Andreas Bengtsson startat Idrottspsykologiskt center i Växjö AB. Det är en gemensam satsning för att på ett bättre sätt kunna sprida idrottspsykologin i regionen (Småland) samt för att kunna tillgodose behovet av idrottspsykologisk kompetens till föreningar och aktiva. Det ska bli fantastiskt att kunna arbeta med praktisk idrottspsykologi i större omfattning. Titta in på vår hemsida för mer info

www.idrottspsykologisktcenter.se

Det innebär också att denna hemsida kommer uppdateras i mindre omfattning framöver.

/Stefan

 

2018-04-19
Föreläsning på temat karriärövergång från junior till senior, på tränarakademin i Växjö tillsammans med Smålandsidrotten och idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet

2018-04-09
Många spännande samarbeten igång gällande individuell rådgivning med uppdrag från bland annat SOK och Riksidrottsförbundet.

2018-04-06
Många större projekt i planeringsfas tillsammans med idrottsföreningar och dessutom stor satsning kring idrottspsykologi i Växjö. Nyheter publiceras inom kort…..

2018-03-25
Föreläsning kring idrottspsykologi hos Älmhult Linnébygdens ridklubb.

2018-03-07
Föreläsningsserie kring mental träning i praktiken, friidrottsgymnasiet

 

2017-08-12
Magisteruppsats publicerad ” När det svåraste steget ska tas ges det minsta stödet – en studie om karriärövergång
från junior till senior i en elitfotbollsförening”

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112374/FULLTEXT01.pdf

 

2016-01-28
Många spännande samarbeten med individuell rådgivning är igång inom bland annat fotboll, friidrott, ridsport och tennis

2015-08-16
Nu kan jag även erbjuda Life Kinetik som utbildad Life Kinetik tränare.

2015-04-15
Föreläsningsserie kring mental träning i praktiken, friidrottsgymnasiet

2015-03-12
Snack kring idrottspsykologi i Växjö Lakers podcast
www.vaxjolakers.se/artikel/65141/

2015-01-07
Nu på twitter @dreamofgoal

 

2014-08-23
Föreläsning Kalmar AK gällande prestationspsykologi
2014-08-22
Föreläsning kring mental träning och idrottspsykologi Östers IF U-14
2014-08-21
Föreläsning kring mental träning och idrottspsykologi Östers IF U-16
2014-08-02
SM-guld till Alexander Brorsson på 110 mh och inkvalad till EM. Stort grattis
2014-07-25
Föreläsning Östers IF U-17 Kroppsspråk och icke verbal kommunikation

 

2013-11-28
Arbete med Åby/Tjureda bandy gällande mental träning i teori och praktik.
2013-11-19
Föreläsningsserie kring mental träning och mentala färdigheter för friidrott
2013-10-29
Föreläsning Lammhults ridklubb